Video for Sore Wo Tsuyosa To Yobitai 2018 Ver Live Yu Takahashi Perfume Flow Porno Graffitti Weaver Edoga Sullivan Yuki Tsujimura Sakura Fujiwara Frederic Rihwa Amuse Special Band